VEFIK IKS er et interkommunalt selskap som utfører finansiell revisjon, forvaltningsrevisjon og andre revisjonsrelaterte tjenester i 15 kommuner i Finnmark og Finnmark fylkeskommune. Våre oppgaver omfatter også revisjon av kommunale foretak, kirkelige fellesråd og andre selskap. Forretningskontoret ligger i Alta og selskapet har også kontorer i Hammerfest og Porsanger. VEFIK IKS skal være et kompetent, uavhengig og objektivt selskap. Høyt faglig nivå er viktig for oss. Internt legger vi vekt på lagånd, åpenhet, kvalitet og kompetanse for å oppnå gode resultater. Selskapet har 19 ansatte.

 

 

Til vårt kontor i Alta søker vi 

 

FORVALTNINGSREVISOR

(samfunnsviter, revisor, jurist eller annen relevant bakgrunn)

 

 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av produktivitet, måloppnåelse, økonomi og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det gjøres også vurderinger av om den kommunale virksomheten drives i samsvar med gjeldende regelverk. Arbeidet organiseres som prosjekter, og omfatter planlegging, gjennomføring og rapportering. 

 

Vi søker en medarbeider med
·         Høyere utdanning på universitets-/høyskolenivå innen samfunnsvitenskap, jus, eller annen relevant utdanning

·         Praksis fra eller kunnskap om kommunal forvaltning

·         Gode analytiske ferdigheter og interesse for utvikling i offentlig sektor

·         Erfaring fra eller kunnskap om prosjekt-, utrednings- og analysearbeid 

·         God muntlig og skriftlig framstillingsevne

·         Evne til å arbeide systematisk og oppnå resultater alene og i team

·         Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt

 

Vi kan tilby
·         Spennende, varierte og utviklende arbeidsoppgaver innen viktige samfunnsområder
·         Varierte og allsidige arbeidsoppgaver rettet mot ulike sektorer i kommunal forvaltning
·         Opplæring og relevante kurs
·         Fleksibel arbeidstid

·         Godt arbeidsmiljø

·         Lønn etter avtale

·         Flyttegodtgjørelse etter eget reglement 

·         Pensjons- og forsikringsordning 

  

For øvrig skjer tilsetting etter gjeldende lover og avtaler, herunder 6 måneder prøvetid. Det vil følge en del reiseaktivitet med stillingen, og søker må ha førerkort til bil.

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til revisjonssjef Aud Synnøve Opgård, tlf. 465 40 928. Søknad med CV og referanser sendes: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.  innen 30. november 2018.

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra annonseselgere, rekrutteringsbyråer eller lignende virksomheter.